Süt Soğutma Tankları
500 Lt den 5 ton a kadar üretim kapasitesi yapılabilmektedir.